Nittedal Soul Teens er et ungdomskor i Nittedal med ungdommer fra 15-19 år, som er tilknyttet Soul Children-bevegelsen og «Acta – Barn og Unge i Normisjon». Koret er også fysisk tilknyttet Nittedal Kirkelige Fellesråd der koret startet i 2015 utfra menighetens eksisterende «Soul Children»-arbeid, og har hele tiden vært et viktig møtested og en arena for utvikling for mange ungdommer i Nittedal.

Nittedal Soul Teens spilte inn sin første EP “Our second home” hos Joda våren 2020.

“I Daniel får du en produsent som lytter til det du sier, er villig til å finne kompromisser der han selv kan ha hatt en annen tanke, og får det til å funke.

Jeg må også trekke frem hans faglige og tekniske dyktighet både når det gjelder oversikt og kontroll over lydprosesseringsmulighetene som finnes, og ikke minst hans musikalitet, vilje til å leke, og teft
for hva som vil funke.

Han var sterkt delaktig i arrangeringen, hans musikalske innspill var i seg selv en stor styrke i prosessen, han var egentlig ikke planlagt av meg som en medarrangør i den forstand, men det ble så naturlig og så veldig positivt, at det skjedde litt av seg selv!


Jan Tore Gullbrekken Varne – dirigent, Nittedal Soul Teens

"Jeg personlig og ungdommene mine i ungdomskoret Nittedal Soul Teens ble glad i Daniel på kort tid, og skjønte veldig tidlig at her vil kvaliteten på EP-prosjektet vårt glatt overgå det vi hadde sett for oss i forkant.

Personlighet er en ekstremt viktig faktor når man skal samarbeide så tett og så estetisk som man gjør i en studioproduksjon, og da er det fundamentalt at studiotekniker/produsent er mer enn bare teknisk dyktig;

man må være god på mennesker og ha en viss fleksibilitet i blodet slik at man kan finne balansen på når man skal gi og ta, i dialogen med oppdragsgiver.

Akkurat dette er det jeg vil trekke frem i beskrivelsen av Daniel som produsent; han lytter til det du sier, er villig til å finne kompromisser der han selv kan ha hatt en annen tanke, og han får det til å funke.


Med Daniel Johannessen på lag, får du rett og slett en nydelig prosess med verdens triveligste type
og et fantastisk godt resultat i enden! Mer enn det forventer jeg ikke av en produsent."

Jan Tore Gullbrekken Varne
Dirigent, Nittedal Soul Teens